Leena Tåg
EtusivuPsykoterapiapalvelutRyhmät ja kurssitTietoaYhteystiedotOta yhteyttä

Ryhmät ja kurssit


Toimipisteeni uusi osoite: Hämeenkatu 10, Tuomipiha, Lahti


Seuraava Mentor-koulutus alkaa 5.4.2018


Ryhmäanalyyttinen psykoterapiaryhmän vapautuvia paikkoja voi kysellä.
Esite >>


Ryhmäanalyyttinen psykodraamaryhmä, ryhmää kootaan.
Esite >>


Lahden Tarinateatteri >>


Psykoterapiapalvelut

Yksilö- ja pariterapiavastaanotot

Lahdessa, Mannerheiminkatu 11
Rautatieaseman vieressä, käynti sisäpihan kautta, Jaksonkadun puolelta

Yksilöterapia

Terapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä kuten masennusta, ihmissuhdevaikeuksia, ahdistusta, jännitystä, uupumusta, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelko- ja jännitystiloja, sekä elämän muutostilanteisiin ja kehityksellisiin vaikeuksiin.

Yksilöterapian tavoitteena on, että asiakas alkaisi ymmärtämään itseään paremmin ja tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista usein tiedostamattomista puolista, mitkä vievät kohtuuttomasti voimavaroja. Yksilöterapia vaikuttaa aina myös ympäristöön, jolloin muutokset vuorovaikutustilanteissa lisääntyvät.

Henkilökohtaisen arviokäyntien aikana kartoitetaan asiakkaan nykyinen elämäntilanne ja ongelma-alueet, arvio hoitomuodon sopivuudesta sekä määritellään terapiaistuntojen tiheys ja terapian kesto.

Yksilöterapiapalvelut

  • kriisikeskustelut 1-5 kertaa
  • lyhytkestoiset 1-10 kertaa terapiat
  • pidempikestoiset psykoterapiaprosessit
  • pariterapia

Ryhmäpsykoterapia

Kuntouttavat ja eheyttävät ryhmäpsykoterapiapalvelut Lahdessa

Ryhmäterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäterapiassa keskitytään ihmisten väliseen yhteyteen ja yksilöterapiassa ihmisen ja hänen omaan sisäiseen yhteyteensä.

Ryhmien ja kurssien työmenetelminä käytetään ryhmäanalyyttisia sekä psykodraamamenetelmiä.

RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPIA

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi.

Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta, lisäävät työ- ja toimintakykyä.

PSYKODRAAMA

on koulutetun ammattilaisen, psykodraamaohjaajan, ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, missä asioita käsitellään kokemuksellisesti psykodraaman menetelmin. Psykodraaman kantava idea on se, että kukin voi vuorollaan tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Ryhmässä tapahtuva elämänkokemusten jakaminen ja käsittely on merkittävä terapeuttinen apu. Psykodraamassa ihmistä autetaan tekemään näkyväksi, kertomisen sijasta, niitä asioita ja kysymyksiä, jotka liittyvät omaan elämään. Psykodraama tutkii psykologista totuutta ja sen tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen. Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ko. ryhmissä.

Naamiokurssi

"Pelko, jota välttelet, pyörii ympärilläsi ikuisuuden. Pelko, jonka kohtaat, kuolee sekunnissa!"

Walt Goodridge

Eloon

Tmi Leena Tåg kuuluu Eloon®-verkostoon.


---

Ryhmäfoorumin koulutukset

Ryhmätaitaja- ja ryhmäohjaaja-koulutukset


---

Ihminen tavattavissa Mentor-koulutus

www.ihminen tavattavissa.fi