Oma polku -ryhmä

OMA POLKU – traumaattisista elämänkokemuksista hyvinvointiin

Elämä ei aina suju siten kuin olemme toivoneet ja suunnitelleet.
Kohtaamme monenlaisia haasteita ja vaikeuksia elämän eri vaiheissa.
Teemme valintoja tietoisesti ja tiedostamattamme. Menneisyys värittää usein hyvinvointia ja
onnellisuutta tässä hetkessä ja tämän päivän valinnat sävyttävät tulevaa.
Saatamme oireilla ja kohdata toistuvia vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, mutta emme
ymmärrä mistä olot kumpuavat. Takana voi olla traumaattisia kokemuksia, fyysisiä sairauksia,
psyykkisiä sairauksia tai päihteiden ja lääkkeiden käyttöä. Silloin on joutunut luomaan oman
selviytymisstrategian, joka vie voimavaroja ja uuvuttaa.

Tule ryhmään tekemään elämäsi välitilinpäätöstä.
Tutkimaan sitä, missä olet nyt, polkua jota olet kulkenut ja sitä mihin haluat mennä.
Tarkastelemme elämän eri alueita ja ihmistä fyysisenä, sosiaalisena, psyykkisenä ja henkisenä
kokonaisuutena.

Hyviä syitä tulla mukaan ovat tyytymättömyys johonkin omassa elämässä, oireilut joita ei
ymmärrä, samanlaisina toistuvat elämänkokemukset, ikävaihe- tai elämänkriisi tai ylipäätään
halu pohtia suhdetta omaan elämään ja itseen.

Ryhmässä voi tutkia ja oivaltaa elämän kokemuksia, tapahtumia, vaiheita, valintoja ja jumeja.
Työskentelyssä tunnistaa olojaan ja oireita, joita vaikeista kokemuksista seuraa. Kun oireille
löytää selityksiä ja nimiä ymmärtää, etteivät ne ole itse aiheutettuja. Turvallisessa ohjatussa
ryhmässä itseään ei tarvitse hävetä eikä menneisyytensä kohtaamista pelätä.

Työskentelyn tavoitteena on mielekkyyden, tasapainon ja hyvinvoinnin löytäminen omaan
elämään. Ryhmä vahvistaa itsetuntemusta, ylläpitää työ- ja toimintakykyä, lisää ihmissuhde- ja
vuorovaikutustaitoja, kasvattaa joustavuutta ja kehittää ongelmanratkaisukykyä.

Teemoja käsitellään toiminnallisen työskentelyn, erilaisten harjoitteiden ja yhteisten
jakamiskeskustelujen kautta. Mielessä olevaa ulkoistetaan näkyvään, itselle ymmärrettävään
muotoon. Prosessissa hyödynnetään kaikkea mielen, tunteiden, kehon ja intuition viisautta. Kun
oivaltaa ja ymmärtää, pystyy tietoisiin valintoihin ja voi hyvin.

Oma polku -ohjelma rakentuu 3 osiosta
1. osio – Teemana Missä olen nyt. Tehdään nykytilanteen arviota.
2. osio – Teemana Mistä olen tullut. Tutkitaan menneestä opittua.
3. osio – Teemana Mihin olen menossa. Suunnataan kohti tulevaisuutta.

Ohjaajina toimivat
Leena Tåg, psykoterapeutti, PDO-psykodraamaohjaaja
Birgitta Romppanen, psykoterapeutti, työnohjaaja, VedicArt taideopettaja
Opiskelemme molemmat lisää kriisi- ja traumatyöskentelyn menetelmiä.

Paikka Temppelikatu 14, Helsinki
Aika Lauantaisin klo 9.00–15.30.

Sisältää 3 puolentoistatunnin terapeuttista työskentelyjaksoa, ruokatauon ja
loppuyhteenvedon.

Tapaamiset: 19.10.2019, 9.11.2019, 30.11.2019, 11.1.2020, 8.2.2020, 7.3.2020,
4.4.2020, 9.5.2020 ja 6.6.2020

Hinta 195,00 € / päivä lääkärin lähetteellä tai määräyksellä, muut 241,80 € (sis alv 24%
46,80).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Leena Tåg, puh. 045 639 8848 tai Birgitta Romppanen, puh. 040 755 0539

Scroll to Top