Avustukset ja tuet, joita voit saada psykoterapiaa varten

1. Kelan myöntämät kuntoutusvarat psykoterapiaan

Kansaneläkelaitoksen myöntämän kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Tuen saaminen edellyttää, että :

  • hakijan työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna
  • hakijalla on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Lääkehoitoa ei ole tarvinnut aloittaa.
  • psykoterapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelman ja B-lääkärinlausuntoon, johon sisältyy psykiatrinen arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta
  • hoitosuhde jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan
    perusteellisen arviointilausunnon mukaan hakija tarvitsee edelleen psykoterapiaa
    muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet selvitetty

2. Sairaanhoitopiirien myöntämät lääkinnällisen kuntoutuksen varat

Näiden varojen avulla julkisen terveydenhuollon yksiköt voivat täydentää psykoterapiapalvelujaan ostamalla palveluita psykoterapeuteilta osana lääkinnällistä kuntoutusta. Eri puolilla Suomea mahdollisuus palveluihin ja niihin varatut määrärahat vaihtelevat suuresti. Tätä ns. “Valtava-rahoitusta” voi tiedustella oman asuinalueensa psykiatrian poliklinikoilta.

Lue lisää tuista Kelan sivuilta >>

Scroll to Top